Правила користування бібліотекою

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу із змінами і доповненнями та на підставі "Типових правил користування бібліотеками в Україні", затвердженими Наказом Міністерства культури і мистецтв України №319 від 25.05.2001р.

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації має право на бібліотечне обслуговування. Формами обслуговування є абонементи, в т.ч. міжбібліотечний, система читальних залів, дистанційне обслуговування засобами телекомунікації.

Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (МБА);

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;

- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту та періодикою - до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються для роботи в читальних залах, не обмежується. Книги підвищеного попиту видаються на термін, встановлений бібліотекарем. Видача документів також може проводитись по "нічному абонементу".

Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі на абонементах. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

Рідкісні та цінні книги, альбоми, атласи, довідкові видання, а також видання і актуальні матеріали, що є в бібліотеці в одному примірнику, додому не видаються. Ними користуються тільки в читальному залі. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначені терміни і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА.Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотеки, мають користуватись тільки її читальними залами або одержати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.6. даних правил.

Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

Кiлькiсть переглядiв: 321

Коментарi